slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
 
 
 

         Spoznajte naše programe

Sewer Program, namenjen projektiranju kanalskih, vodovodnih, plinovodnih, elektrokabelskih sistemov in dimenzioniranju ter hidravličnemu preverjanju kanalskih in vodovodnih sistemov. Nadvse primeren in uporaben je tudi za vzdrževanje in dograjevanje katastra komunalnih vodov. [Več...]
Via Program za projektiranje novih in rekonstrukcijo obstoječih cest. Integriran je v okolje AutoCAD, uporablja se od nivoja idejnih študij pa do glavnega projekta in pokriva kompleten proces projektiranja ceste.
Poleg osi, vzdolžnega in prečnih profilov, je del programa tudi izdelava digitalnega modela reliefa, odvodnjavanje, predizmere, risanje trupa, prometna oprema... [Več...]
ProRail Je program za projektiranje železnic. V osnovi je del programskega paketa VIA. Lahko se ga nabavi kot samostojnega ali kot del celotnega paketa VIA.[Več...]
AC DKN AC DKN prebere podatke o parcelah in njihovih številkah iz AutoCAD risb. Podatki so v taki obliki, kot se dobijo od GURS-a v dxf datotekah. [Več...]
KingTif KINGTIF prikaže TIFF raster risbe, ki se nahajajo na trenutno vidnem območju v AutoCAD-u. [Več...]
www.UVODNIK.si Spletna storitev za izdelavo uvodnih strani projektne dokumentacije[Več...]


 
 
© Copyright 2012 SL-King. Vse pravice pridržane.