slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski

Seznam dodanih funkcionalnosti in popravkov za Sewer+Verzija Datum Podrobnosti
2013
(8.0.14)
11.09.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Vključena možnost kontrole izpisa fi jaška v vzdolžnih profilih.
- Prenovljen in dopolnjen CUIx.

- program deluje na AutoCAD generacijah 2010 - 2014!

2013
(8.0.12)
22.07.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Korigirana funkcija polnjenja podatkovne tabele ob preračunu hidravlike vodovoda.
- Dodana možnost izpisa pretoka na posameznih ceveh.

- program deluje na AutoCAD generacijah 2010 - 2014!

2013
(8.0.11)
01.06.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Nabor elementov za vodovodne montažne sheme obsega preko 600 elementov.
- Dodani ukazi v ribbonu (info točke za situacijo, vzdolžni profil in info temena)

- program deluje na AutoCAD generacijah 2010 - 2014!

2013
(8.0.10)
25.03.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Aktivirana podpora za Civil 3D teren kot osnovni teren (deluje v vseh verzijah Civil 3D od 2010 do 2013)
- Aktivirana podpora za Civil 3D teren kot dodatni teren v vzdolžnem profilu
- Novi elementi za montažne sheme (teh je sedaj že krepko preko 500 – zadnji dodani elementi so zasuni EURO tip 21 in 23 s kolesom in brez kolesa)
- Opcijski dodatni template z nastavitvami za prikaze situacij in vzdolžnih profilov (tudi že predpripravljena AutoCAD .DWT datoteka)
- Popravljene datoteke z GEN krivuljami
- Leader za prikaz opisa temena je sedaj na svojem layerju in se ga lahko poljubno vključuje in izključuje
- V instalacijsko mapo je dodan Civil 3D teren kot vzorčni primer

- program deluje na AutoCAD generacijah 2010 - 2014!

2013
(8.0.8)
05.01.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- vnos montažnih shem za vodovodne sisteme,
- možnost avtomatske izdelave layoutov (priprava za plot) za večje situacije, tudi za daljše vzdolžne profile,
- prikaz "leaderja" za opise temen v situaciji,
- prenovljena uporabniška navodila,
- možnost preloma opisa cevi v situaciji.

- program deluje na AutoCAD generacijah 2010 - 2013.

2012
(7.0.13)
08.08.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- odpravljena težava pri ukazu za vnos nivelete, ko program ni našel kanala, ki ga je uporabnik želel izbrati
- odpravljena težava pri ukazu za izris prečnega profila, ko program ni našel kanala, ki ga je uporabnik želel izbrati
- odpravljena težava z "ESC" gumbom pri izhodu iz ukaza "vnos nivelete->dodajanje->jasek v premi"
- Epanet pri 64 bitni verziji sedaj vrne podatke tudi nazaj v Sewer+ tabelo
- pri zagonu ukaza "Vnos osi", ko imamo prikazan vzdolžni profil, program sedaj samodejno naredi zoom na situacijo

2012
(7.0.12)
20.04.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- onemogočeno podvajanje izpisov atributov na posameznem jašku in odseku cevi,
- odpravljena napaka pri izpisu atributov temen in cevi - pri drugem kanalu ni bilo drugega izpisa kot številka jaška, sedaj predloga deluje pravilno.

2012
(7.0.9)
20.03.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- v hidravliki dodan stolpec, ki prikazuje odsek cevi,
- dodana možnost izbrisa tipa cevi za celotni izbrani kanal,
- dodana možnost direktnega vklopa in izklopa avtomatskega poimenovanja jaškov,
- omogočen prikaz križanj tudi brez višine izbranega kanala (uporabno kadar projektant ne pozna dejanske globine obstoječega kanala, saj je križanje prikazano s pripadajočim tipom črte, ki opozarja na nedefinirano globino in zahteva posebno previdnost pri izkopu na mestu križanja),
- poenoten izpis atributov jaška (v nastavitvah bloka temena je bila pri atributu "kota iztoka" izbrana predpona KD, ki je lahko zavajajoča. Sedaj je definirana predpona KI. Še vedno se lahko shrani drugačna predloga, ki se jo nato uporablja kot osnovo),
- osveženo delovanje EPANET preračuna vodovoda pri 64 bitnih verzijah.

2012
(7.0.6)
20.12.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Sewer+ je sedaj preveden že v štiri (4) jezike! Na voljo v slovenski, hrvaški, češki in angleški različici!

2012
(7.0.5)
28.10.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- spremenjen način obravnave elektro kabelskih kanalizacij. Sedaj je jašek EKK obravnavan kot objekt z dimenzijo. Sewer+ eksplicitno računa vstopno in izstopno točko iz jaška, vključno z višinami,
- pri spremembi tipa kanalizacije program v nobenem primeru več ne podvoji števila jaškov na zadnjem odseku,
- korekcija na hrvaški verziji programa - program sedaj pri urejanju objektov na temenih v nobenem primeru ne povzroči več "fatal error".


2012
(7.0.2)
14.09.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- odpravljena težava pri spremembi pozicije v risbi, če na situaciji izberemo ukaz "VNOS NIVELETE", sedaj ta postavi uporabnika na pravo mesto
- korekcija izpisa vrednosti v prispevnih površinah (občasno se je pojavila težava z osveževanjem količin),
- vnos dodatne osi iz polilinije v vzdolžnem profilu sedaj v vseh primerih deluje pravilno.


2012
(7.0.0)
03.06.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- ribboni,
- posodobljen in izboljšan izpis rezultatov hidravlike,
- izvoz v SWMM in EPANET datoteko.

KOMPATIBILNOST:

- Program deluje na vseh verzijah AutoCAD od generacije 2007 do 2012, vključno s 64 bitnimi verzijami. Pri instalaciji je potrebno izbrati pravo različico programa (32 ali 64 bit)!


2011
(6.0.1)
05.06.2010


NOVOSTI:

- 64 - bitna različica programa,
- izboljšano delovanje hidravlike za meteorne in fekalne kanale,
- boljši prikaz prispevnih površin,
- prikaz elementov prečnega profila (pri urejanju le teh),

KOMPATIBILNOST:

- Program deluje na vseh verzijah AutoCAD od generacije 2007 do 2011, vključno s 64 bitnimi verzijami. Pri instalaciji je potrebno izbrati pravo različico programa (32 ali 64 bit)!


2010
(5.2.45)
10.05.2010


NOVOSTI:

- Posodobljena datoteka tipskih cevi,
- Omogočen vnos poljubnih blokov kot elementa katerega koli kanala (prej samo elektro in vodovod),
- Prikaz cevi glavnega kanala na vzdolžnemu profilu priključnega kanala.

POPRAVKI in DOPOLNITVE:

- odpravljena težava pri avtomatskem preračunu cevi (če sta imeli sosednji cevi na seznamu več parametrov enakih).


2010
(5.2.37)
15.02.2010


POPRAVKI in DOPOLNITVE:

- odpravljena napaka pri preračunu sušnega toka pri hidravliki.


2010
(5.2.36)

11.02.2010


NOVOSTI:

- Grafični prikaz prečnega profila pri določevanju le teh,
- Ukaz "ZOOM na jašek" iz projektnega drevesa,
- Izbira stilov teksta in barv iz padajočih menujev (ni potrebno skrbeti ali ste vnesli pravilen naziv stila, ki obstaja v vaši DWG risbi),
- Vklop možnosti obrnjenega vrstnega reda označevanja jaškov,
- Elementi vzdolžnega profila se sedaj izrisujejo na različnih layerjih (možen izklop npr. samo prikazanih križanj z drugimi vodi).

POPRAVKI in DOPOLNITVE:

- odpravljena napaka pri vnosu hidravličnih podatkov (program obdrži vnesene vrednosti, teh ni potrebno vedno znova nastavljati),
- odpravljena težava pri izrisu vzdolžnih profilov - VP stranskega kanala sedaj prikaže pravo globino jaška na glavnem kanalu.


2010
(5.2.26)
02.10.2009


NOVOSTI:

- Jaške je možno brisati tudi direktno iz projektnega drevesa,
- v projektnem drevesu je pri posamenznih kanalih izpisana povezava na teme drugega kanala, če le ta obstaja.

POPRAVKI in DOPOLNITVE:

- odpravljena napaka pri izrisu elektro kanalizacije (temena brez jaškov se sedaj obnašajo pravilno).


2010
(5.2.24)
15.09.2009


NOVOSTI:

- Sewer+2010 deluje v AutoCAD platformi generacije 2010,
- uporabnikom Civil 3D je omogočena uporaba površin (terena), izdelanega v Civil 3D,
- dodana je racionalna metoda preračuna hidravlike kanalizacije,
- rezultate hidravličnega preračuna je možno prikazati v vzdolžnih profilih,
- dodani so bloki puščic za prikaz tipa kanalizacije - uporabnik jih lahko tudi poljubno spreminja,
- iz drevesa projekta je možen "zoom" na izbrani jašek,
- izboljšana metoda za preračun kubatur,
- možnost dodatne prikazne tabele nad vzdolžnim profilom, vključno s shemami jaškov.

POPRAVKI in DOPOLNITVE:

- podpora za vse vrste predlog (templatov),
- gumb "refresh" osveži projektno drevo,
- seznam dodanih elektro jaškov se shranjuje,
- urejen izbris sten kanalizacije (če so le te izrisane),
- ukaz za kontrolo dodatnega terena je prestavljen v menu kanala (prej v orodjih v menuju kanala).


KOMPATIBILNOST:

Sewer+ 2010 deluje na AutoCAD generacijah 2007-2010. Za starejšo generacijo AutoCADa je potrebno izbrati Sewer+ verzijo 5.1.5.!

5.1.5
25.04.2009


- Odprava napake pri prenosu količin v excel,
- prenovljena CUI datoteka,
- urejena indeksacija objektov iz starih .spr datotek.

5.1.4
25.12.2008


- Vnos nivelete ne izvede več ukaza "ZOOM" na celotni prikaz nivelete, ki je bil problematičen pri obdelavi daljših vej kanalizacije, saj je imel lahko uporabnik zaradi velike količine podatkov težave s fokusom na trenutno mesto obdelave projekta,
- skladno s prejšnjo točko je dodan ločen ukaz za izris nivelete ene osi,
- odpravljena je napaka pri vpisu kote cevi v shemah revizijskih jaškov, ki se je občasno pojavljala pri nekaterih uporabnikih,
- ukaz za objekte kanala je dodan tudi med orodja v padajočih menijih,
- spremenjeni so opisi nekaterih ukazov.

5.1.3
15.07.2008


- Dodana možnost resetiranja položaja atributov za vsako teme posebej.
- V primeru, da je niveleta definirana s temenom cevi, se to odraža tudi v grafiki vzdolžnega pri risanju krogcev, ki ponazarjajo cev na način da linija s podatki izhaja iz vrha krogca.
- V nastavitvah za kanal pod jezičkom Teren so v nekaterih primerih bile prikazane drugačne nastavitve kot v nastavitvah za mrežo, čeprav možnost za Redefiniraj ni obkljukana. Program je delal pravilno, šlo je samo za napačen prikaz, ki je sedaj odpravljen.
-Če ste v projektih delanih s starejšo verzijo Sewer+ imeli definirano, da je nivleta v temenu cevi, se pri odprtju v novejših verzijah nastavitev ni ohranila. Sedaj je to odpravljeno.

5.1.1
19.05.2008


- Sewer deluje v novih verzijah AutoCAD 2009
- dodano v dialogu "Teme numerično" v zavihku Cev je mogoče za vsako teme definirati ali je jašek v temenu ali ne. Za celoten kanal lahko izberete ali so jaški v temenu ali ne in to na nivoju vsakega temena tudi redefinirati.
- popravek pri višini vtoka in iztoka v primeru, da sta enaka program ne izpisuje kote kaskade v atributih temena
-popravek Terena, ki ni upošteval 3D polilinije kot omejitev (to je bila posledica sprememb funkcij v AutoCAD-ih verzij 2007 in več)

5.1.0
04.03.2008

- dodana možnosti izpisa globine vtoka
- popravek dvojnega izpisa, v primeru "prazne vrednosti" atributa

5.0.6
03.03.2008

- Izris shem RJ na nivoju mreže, kanala, temena
- Nastavitve izpisa podatkov o shemi RJ

5.0.5
23.01.2008

- V oknu Objekti kanala je dodan tudi izpis stacionaže
- Objekte kanala je možno kopirati v preglednico ali notepad
- Odpravljena napaka, v primeru križanja čez jašek. Včasih zaradi napačne projekcije v vzdolžnem prerezu, Sewer+ včasih ni narisal križanja oz. ga je narisal na napačni stacionaži.

5.0.4
16.01.2008

- Sewer+ si v oknu lastnosti kanala - na nivoju mreže ne shrani v spr datoteko vrednosti merilo Y v zavihku grafika. Vedno ga vrne na vrednost 100 ob odpiranju.
- insert Acad block ne zapre Acad 2008, če je zagnan Sewer+

5.0.3
12.12.2007

- shranjenje nastavitve predloge se pravilno prikažejo
- napis o dolžini cevi v vzdolžnem prerezu se izpisuje pod črto - niveleta posteljice cevi

5.0.2
5.12.2007

- V dialoge za izpis Temen, Jaskov in Profilov sta dodana gumba "Prikazi Vse" In "Skrij Vse"
- Gumb "Izrisi Vse Vp" dela

5.0.1
1.12.2007

- Ena namestitvena datoteka Sewer+ za vse AutoCAD-e od 2004 dalje - Posodobljeno projektno okno v paleti Sewer+
- Vnos podatkov v Sewer+ preko palete Lastnosti
- Izboljšan modelirnik terena
- Preglednost in upravljanje z ročno dodanimi/odstranjenimi točkami iz terena kanala je večja
- projekcija točk na traso upošteva možnost koraka v celoti
- generiranje trikotnikov za DMR teren ob poliliniji sedaj upošteva možnost koraka polilinije pri vnosu 3D terena iz polilinije v Sewer+
- ukaz kopiraj vse, kopira v excell tudi zaprte/skrite kanale pri izpisu temen
- pri izpisu kotov vertikalnega loma izpisuje v VP odklon od trenutne smeri (če je dol, je minus, če je gor je plus)
- pri včitavanju predloge (template) se spremembe shranijo takoj, ne šele ob zaprtju okna Lastnosti
- pri izpisu zakoličbenih točk, ne piše več avtomatično RJ pri imenih temen
- pri izrisu prispevnih v dwg ne javi več error in ne moreš shraniti spr projekta
- pri vnosu prispevnih piše koeficijent namesto koeficient
- pri izpisu jaškov na datoteko, se kumulativa jaškov pravilno izpiše


4.0.0.45
28.5.2007

- vnos podatkov v Sewer+ os iz atributov bloka nudi možnost izbire kote vtoka (KV), če se atributi začnejo z KV1, KV2, itd.
- popravljen ukaz - suma prispevnih
- v predlogo se lahko shrani nove vrednosti
- možno dodajanje tiff podlog, koordinate prebere iz tfw
- za stil teksta vzame standard, če pod možnostmi mreže/kanala ni nič vneseno in ne prekriva več atributov
izrisuje bloke tudi na koti vtoka
- ne izrisuje več koto vtoka za izbrisani kanal iz projektnega okna
- brisanje izrisa ali iz projekta prispevne površine z izborom prispevnih površin v situaciji
- pri vnosu prispevne površine se dialog okna zmanjšajo
- prispevne površine izrisuje na svojo risalno ravnino
- možno fiksiranje imen jaškov (spremeni iz avtomatično oštevilčenih v fiksne številke jaškov, ki se ne spremenijo ob vrivanju in dodajanju novih jaškov ali temen); deluje na nivoju kanala ali mreže
- hitrejše kopiranje iz izpisa temen (zakoličba) v Excel in nazaj v Sewer+ - vrstni red stolpcev izpisa temen in stolpcev Excela je sedaj identična
- dodan makadam, kot tip površine
- možen zoom na izbrani karakteristični prerez
- možno določanje širine dna jarka fiksna širina ali širina glede na premer cevi
- boljši pregled oken za izpis temen in izpis mas - možno razširiti
- pri izpisu temen dodan stolpec z dimenzijo jaška
- v oknu numerično dodan izpis višine kaskade in globin vtoka/iztoka
- za možnost vnosa vakumske v mreži kanalizacija možno izklopiti jaške v temenu pred vnosom (velja na nivoju mreže ali kanala), v oknu opcije kanala

3.0.0.39 30.12.2005 - niveleto ceste nariše na željeno višino in popravi primerjalni horizont na izbrani odmik pod "Opcijami kanala", tudi če v projektu ni terenskih podatkov
- Pri izrisu vzdolžnega profila se poleg stacionaže temen izpisujejo še stacionaža objektov (križanja in avtomatska križanja)
- Popravek dvojnega izrisa vtokov stranskih kanalov v vzdolžnem profilu glavnega kanala
- V vtočnem jašku v vzdolžnem profilu vtočnih kanalov, se vsi vtoki ostalih kanalov izrisujejo na pravilnih višinah vtokov
- Višina temena se sedaj računa na sedem decimalnih mest natančno
- Popravljen izris višine vtokov v vzdolžnem profilu glede na izbrano niveleto (dno, teme ali os cevi)
© Copyright 2013 SL-King. Vse pravice pridržane.