slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
Sewer+, program za projektiranje komunalnih vodov v okolju AutoCAD

Sewer+ je program za projektiranje vseh vrst kanalizacij s katerimi se srečujejo projektanti nizkih gradenj pri svojem delu. Program deluje na platofrmi AutoCAD in vseh njegovih vertikalah (Map 3D, Civil 3D, Architecture).

V enotnem programu omogočamo projektiranje naslednjih vrst komunalnih vodov:
  • meteorne kanalizacije,
  • fekalne kanalizacije,
  • vodovodni sistemi,
  • elektro kabelske kanalizacije,
  • plinovodi,
  • telekomunkacijski vodi.


Pomembnejše novosti v Sewer+ 2013:
  • možnost izdelave montažnih shem za vodovodne sisteme,
  • prikaz leaderja od opisa temena do temena,
  • možnost priprave izrisa situacije po listih (avtomatska priprava layoutov).
© Copyright 2013 SL-King. Vse pravice pridržane.