slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
Via, program za projektiranje v nizkih gradnjah

Kaj omogoča Via?

Program nam v enotnem paketu omogoča projektiranje:
  • cest,
  • regulacij vodotokov,
  • železnic.

Program Via je zasnovan tako, da ustvarjamo enotni 3D prostor, kjer hkrati in interaktivno obdelujemo vse tri glavne dele našega projekta - situacijo, vzdolžni profil ter prečne profile. S tem zagotavljamo koherentno okolje kjer so vam v trenutku na voljo vsi podatki, ki jih pri projektiranju rabite. Prav tako nam je omogočeno napredno korigiranje vseh morebitnih sprememb, ki jih je potrebno sproti urejati v življenjskem ciklu projekta, od zasnove, do uporabe objekta. Pri projektiranju s programom Via so za preračun elementov osi upoštevani tehnični pravilniki, ki so v veljavi na območju Republike Slovenije.

Via deluje na vseh obstoječih Autodeskovih "AEC-Infrastructure" vertikalnih platformah, AutoCAD, AutoCAD Map 3D in AutoCAD Civil 3D (ter tudi Architecture). Ob uporabi v Civil 3D lahko tudi s pridom izkoriščamo rabo Civil 3D površin ("Surfaces").

Poleg osi, vzdolžnih in prečnih profilov, vsebuje Via tudi izdelavo digitalnega modela reliefa, odvodnjavanje, predizmere, risanje trupa ter prometno opremo. Vlogo funkcionalnosti zavijalnih krivulj in simulacije vožnje vozil prepuščamo vodilnem programu na tem področju, programu AutoTURN, ki ga izdelujejo naši partnerji, Transoft Solutions.
© Copyright 2013 SL-King. Vse pravice pridržane.