slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski

Seznam dodanih funkcionalnosti in popravkov za program ViaVerzija Datum Podrobnosti
2013
(9.0.11)
11.09.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- korekcije na izvedbi vijačenja vozišča,
- dodan prikaz grafični prikaz vrednosti pri dodatnih razširitvah,
- izboljšava na prikazu tampona v prečnih profilih,
- dopolnjeni CUIx.


2013
(9.0.8)
15.07.2013


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- izboljšana kontrola nad redefinicijami potekov linij trupa,
- možnost izbire načina prikaza in preračuna točk prečnega profila,
- možnost prikaza rezultirajočega naklona,
- možnost izrisa avtocestnega profila,
- korekcija razširitev v radiju,
- korekcija fokusa na risbi (prehod med projektnim drevesom oz. izbranim ukazom in risbo je sedaj brez motečega potrebnega dodatnega klika),
- možnost uporabe na platformi ZWCAD+,
- v inštalacijo dodan vzorčni primer regulacije vodotoka,
- še izboljšana stabilnost programa,
- okno prečnih konstant je sedaj preglednejše.


2012
(8.0.19)
21.09.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- izboljšan prenos podatkov v HEC-RAS, za regulacije vodotokov,
- odpravljena napaka pri izvedbi blokov v risbi (DWG risbe ni potrebno več očistiti s ukazom "Audit"),
- presveženi podporni DWG bloki, ki se sedaj odpirajo hitreje in nimajo pripete AEC vsebine,
- odpravljena napaka pri izhodu iz programa (ne pojavi se več AutoCAD fatal error).


2012
(8.0.16)
21.05.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- presvežen način prikaza in preračuna liste profilov. Sama lista sedaj prikazuje tudi tip preračun terena za posamični prečni profil,
- pri seznamu profilov je dodan gumb "Preračunaj",
- lista prečnih profilov se sedaj shranjuje z vsemi nastavitvami, vključno z nastavitvijo širine profilov, ki je prej skakala nazaj na osnovno vrednost,
- korekcija pri preračunu trupa - preračun sam je sedaj izveden hitreje, prikaz trupa pa boljši.

2012
(8.0.10)
07.02.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- dodana možnost izrisa višinske situacije - bloki z opisom lahko vsebujejo atribute: številka točke, višina ali oboje; možno je dodati tabelo točk,
- odpravljena težava pri preračunu terena točk v osi ceste - če je bila na istem mestu definirana točka z višino, skozi isto točko pa je potekala tudi 3d linija, je imel program težave tudi, če sta bili višini enaki. To je sedaj urejeno,
- program sedaj pravilno izbriše dodatno linijo, ki se je želimo znebiti,
- možnost prikaza dejanskega poteka levega in desnega roba vozišča v vzdolžnem profilu z vijačenjem,
- prikaz pisanega vzdolžnega profila v kompletu - os, levi in desni rob, prikaz tudi v tabeli pod vzdolžnim profilom,
- izboljšana definicija in prikaz stacionaž ceste,


2012
(8.0.8)
28.11.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Izključen izris mulde, ko je njena širina 0, oz., ko ni potrebna,
- Odvodnjavanje - če imamo vneseno drenažo, v vzdolžnem profilu program sedaj zna prikazati dimenzijo cevi,
- Izpis zakoličbe - dodati podatek o koncu in začetku prehodnice,
- Odpravljena napaka pri izrisu dodatnih elementov v prečnih profilih v situaciji in v VP. Sedaj program te elemente pravilno izriše.

2012
(8.0.4)
12.09.2011


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- Možnost urejanja izpisa števila decimalk v vseh delih programa,
- Prva možnost pri vnosu osi potem, ko je del situacije že izdelan je sedaj "Popravljanje" in ne "Vnos",
- Če izberemo možnost urejanja situacije pri prikazu vzdolžnega profila, program sam zoomira na situacijo in obratno,
- Izključeno podvajanje izrisa berme in bankine.

2012
(8.0.0)
05.07.2012


NOVOSTI in IZBOLJŠAVE:

- ribboni,
- posodobljen in izboljšan vmesnik,
- posodobljen preračun trupa ceste in prikaz situacije,
- izboljšan vnos elementov prečnega profila za regulacije vodotokov,
- avtomatski prikaz tabele pod prečnim profilom.

KOMPATIBILNOST:

- Program deluje na vseh verzijah AutoCAD od generacije 2007 do 2012, vključno s 64 bitnimi verzijami. Pri instalaciji je potrebno izbrati pravo različico programa (32 ali 64 bit)!


2011
(7.1.0 - 7.1.17)
zadnja izdaja 13.05.2011


NOVOSTI:

- 64 - bitna različica programa,
- uporaba Civil 3D površin,
- možnost prikaza dodatnih razširitev vozišča.

KOMPATIBILNOST:

- Program deluje na vseh verzijah AutoCAD od generacije 2007 do 2011, vključno s 64 bitnimi verzijami. Pri instalaciji je potrebno izbrati pravo različico programa (32 ali 64 bit)!


2010
(7.0.1 - 7.0.25)
zadnja izdaja 15.010.2010


NOVOSTI:

- posodobljen vmesnik,
- izboljšana hitrost programa,
- vpeljava poljubnih dodatnih elementov prečnega profila.

KOMPATIBILNOST:

- Program deluje na vseh verzijah AutoCAD od generacije 2004 do 2010, 32 bitne verzije.© Copyright 2013 SL-King. Vse pravice pridržane.