slovensko
slovensko
english
english
bosanski
bosanski
 
Reference
 
 
 

Uporabniki SL-King programske opreme v Sloveniji in sosednjih državah


AE Inženiring d.o.o.
Agea d.o.o.
AGJ Rebernik Goran s.p.
Appia d.o.o.
Arcadia, d.o.o., Ljubljana
Arhitekt Andrej Malgaj s.p.
Aspekt d.o.o.
Avdo Fetibegović - FetiCo
BB Inženiring d.o.o.
BH Telecom d.d. Sarajevo
Biro Nizke Gradnje d.o.o.
Biro za komunalo d.o.o.
BO-MO Biro d.o.o.
C & G d.o.o.
Chronos, d.o.o.
City Studio d.o.o.
Detajl d.o.o.
DHD d.o.o.
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Eco-ing d.o.o.
EGT inženiring d.o.o.
Elea IC d.o.o.
Eltas d.o.o.
Energoinvest d.d.
Esotech, d.d.
Euroinvest d.o.o.
Geateh, d.o.o.
Gemis d.o.o.
Geodet, d.o.o.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
GLG d.o.o.
GPI d.o.o.
GVO d.o.o.
Haslauer d.o.o.
Hidro plus d.o.o.
Hidroinženiring d.o.o.
Hidroing d.o.o.
Hidrosvet d.o.o.
Higra d.o.o.
HIP Gordana Klisarič s.p.
His d.o.o.
Hydrotech d.o.o.
IGL d.o.o.
Inštitut za vode Republike Slovenije
Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Investbiro Koper d.o.o.
Ipsa institut d.o.o.
Ipti d.o.o.
ISAN 12 d.o.o.
Izvir Plan d.o.o.
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
JKP Slovenske Konjice d.o.o.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
K.A.B. d.o.o.
Klima 2000 d.o.o.
Komunala Izola
Komunala Radovljica
Komunala Tolmin javno podjetje d.d.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Kono B d.o.o.
Kono d.o.o.
Kostak d.d.
KprojektL d.d.
Krasinvest d.o.o.
Lambda Group d.o.o.
Lancom d.o.o.
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Maksim, d.o.o.
Martines d.o.o.
MBI d.o.o.
Merkur, trgovina in storitve d.d.
Mestna Občina Ljubljana
Mikros, d.o.o., Ljubljana
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
Mirko Večerič s.p.
Mit Inženiring d.o.o.
Mobitel, d.d.
Nanaimo
Navor d.o.o.
NG projektiranje inženiring Magda Svetina Mercina s.p.
Nigrad d.d.
Omega consult, d.o.o., Ljubljana
Otis Lift d.o.o.
P.M.E. d.o.o.
Perftech, d.o.o. Bled
Pikanet d.o.o.
Pil 90 d.o.o.
PIN Stanislav Krištof s.p.
Planing Biro Kranj d.o.o.
Primož Ljubec s.p.
Proces d.o.o.
Profi-l Gracelj in ostali d.n.o.
Projekt d.d. Nova Gorica
Projekt gt d.o.o.
Projekt inženiring d.o.o. Ljubljana
Projekta inzeniring Ptuj d.o.o.
Projektiranje Biro Kastelec Kastelec Jože s.p.
Projektivno podjetje Kranj d.o.o.
Prometna šola Maribor
Prometni inštitut Ljubljana d.o.o.
Proniz d.o.o.
Provia d.o.o.
Region d.o.o.
Remax d.o.o.
Rotar Antonija s.p.
Sž - PP Ljubljana d.d.
Savinjaprojekt GIZ
Segis d.o.o.
Stadij d.o.o.
Štraser d.o.o.
Tehniški biro Zajec d.o.o.
Telekom BiH
Telekom Slovenije d.d.
Tkalec Boris f.o.
TMD Invest d.o.o.
Tomislav Gajzer s.p.
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo
Vodnar d.o.o.
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Zavod za izgradnju kantona Sarajevo
Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo
Zavod za saobraćaj
Zeljeznicko projektno drustvo d.d. 
 
© Copyright 2012 SL-King. Vse pravice pridržane.